مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار گلستان :

عبدالرضا چراغعلی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار گلستان در حاشیه مراسم گفت : هدف ما از برگزاری مراسم این است که مختومقلی فراغی را یک عارف و یک شخصیت عرفانی بیش از پیش مورد توجه قرار بدهیم.

توجه بیشتر به شخصیت مختومقلی فراغی زمینه ساز توسعه فرهنگ در استان است

به گزارش گلستان24؛ به نقل از راه اسپی دژ ، عبدالرضا چراغعلی مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استاندار گلستان در حاشیه مراسم گفت : امسال برای اولین بار اکثر شهرستان های استان مراسم بزرگداشت مختومقلی فراغی برگزار کردیم هدف ما از برگزاری مراسم این است که مختومقلی فراغی را یک عارف و یک شخصیت عرفانی بیش از پیش مورد توجه قرار بدهیم که بتوانیم پیوند های اجتماعی را بیشتر کنیم ومعتقد هستیم که با توجه به ویژگی های منحصر به فرد ایشان میتوانیم توسعه استان را در بخش فرهنگی و اجتماعی زمینه ساز باشیم.

عبدالرضا چراغعلی با اشاره به مردمی بودن مراسم های مختومقلی فراغی گفت : سیاست اصلی استانداری فراگیر شدن بزرگداشت مراسمات مختومقلی توسط خود مردم است ما فقط یک سری موضوعات را از نظر زیر ساختار فراهم میکنیم ، امسال نیز این اتفاق در محل آرامگاه مختومقلی با حضور مهمانان ویژه کشوری افتاده است مطمئن هستیم رونق بیشتری در استان خواهیم داشت

showimage (1)

showimage (2)

showimage (3)

showimage (4)

showimage (5)

showimage

ارسال نظر

آخرین اخبار