مشاور بانوان کارآفرین وزارت صنعت، معدن و تجارت:

مشاور بانوان کارآفرین وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در کشور تاکنون ۷۰۰ بانوی کارآفرین فعال در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور شناسایی شده است.

شناسایی ۷۰۰ بانوی کارآفرین در کشور

به گزارش گلستان24؛پریچهر سلطانی، مشاور بانوان کارآفرین وزارت صنعت، معدن و تجارت، شب گذشته (19 اردیبهشت) در جمع خبرنگاران گفت: مشاور بانوان به تازگی در سازمان صنایع کوچک و به تبع آن در استان ها شکل گرفته است و در همین مدت توانستیم 700 بانوی کارآفرین را در کشور شناسایی کنیم که 16 نفر از این بانوان گلستانی هستند.

 

وی افزود: این بانوان در زمینه های خدماتی، برق، نساجی، صنایع فلزی و غیرفلزی، صنایع غذایی، آشامیدنی، شیمیایی و سلولزی فعالیت می کنند.

 

مشاور بانوان کارآفرین وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه برای بانوان کارآفرینی که بخواهند در شهرک ها و یا نواحی صنعتی فعالیت کنند، مشوق ها و تسهیلاتی پیش بینی شده است، گفت: مبلغی که تولیدکننده یا صنعتگر باید در ابتدای کار برای خرید زمین پرداخت کند، از بانوان 5 درصد قیمت اولیه اخذ و مابقی نیز در اقساط 60 ماهه دریافت می شود.

 

وی بیان کرد: بانوان کارآفرین در زمینه های آموزش، ایجاد کنسرسیوم ها، دریافت زمین و مشاوره برای راه اندازی کسب و کار در اولویت هستند.

 

سلطانی ادامه داد: همچنین هزینه شرکت بانوان کارآفرین در نمایشگاه های داخلی و خارجی و معافیت از پرداخت وجوهی که برای تأمین زیرساخت ها است، از دیگر مشوق ها برای بانوان کارآفرین به شمار می رود.

 

وی با اشاره به شکل گیری شورای توسعه و تعاون زنان کارآفرین در سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، گفت: رئیس این شورا در استان ها مدیرکل امور بانوان و دبیری آن برعهده مشاور بانوان شهرک های صنعتی است.

 

سلطانی بیان کرد: هدف از ایجاد این شورا افزایش نقش زنان در توسعه پایدار، توسعه کمی و کیفی حضور زنان کارآفرین در عرصه تولید و صنعت، ارتقاء بهره وری، افزایش توان مدیریتی و همچنین ارتقاء نقش اقتصادی و اجتماعی بانوان است.

 

وی خاطرنشان کرد: به زودی نخستین نشست زنان کارآفرین کشور در تهران برگزار خواهد شد تا این افراد با شناخت یکدیگر و شبکه سازی، هم افزایی بیشتری در فعالیت های خود داشته باشند.

/شبستان

ارسال نظر

آخرین اخبار