در سال 96 انجام شد؛

دهیاری های استان گلستان در سال 96 تعداد 3هزار و 629 پروانه ساختمانی با مساحت 672هزار و 556 مترمربع در سطح روستاها استان صادر کرده اند.

صدور بیش از 670,000مترمربع پروانه ساختمانی در روستاهای استان گلستان

به گزارش گلستان24؛مطابق با آخرین سرشماری نفوس و مسکن تعداد 871546 نفر در روستاهای استان ساکن هستند که 47 درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده است.از سال 1382 همراه با تاسیس دهیاری ها تاکنون نیز تعداد 907 دهیاری در روستاهای استان ایجاد شده است که یکی از وظایف آنان صدور پروانه ساختمانی و نظارت وکنترل بر ساخت وسازها در روستاها  می باشد.

یکی از منابع درآمدی دهیاری ها عوارض صدور پروانه ساختمانی می باشد که در سال گذشته دهیاری های استان از این محل مبلغی حدود 40 میلیارد ریال درآمد توانسته اند کسب کنند.

در طی سالهای 1396- 1393 تعداد 13828 فقره پروانه توسط دهیاری های استان صادر گردیده که وضعیت صدور پروانه ساختمانی بتفکیک سال بشرح زیر است:

-سال 1393 تعداد پروانه صادره 1919 فقره با مساحت 315839 مترمربع

-سال 1394  تعداد پروانه صادره 4282 فقره با مساحت 690156 مترمربع

-سال 1395 تعداد پروانه صادره 3998 فقره با مساحت 760875 مترمربع

-سال 1396 تعداد پروانه صادره 3629 فقره با مساحت 672556 مترمربع

Untitled-1

بیشترین آمار صدور پروانه مربوط به دهیاری های شهرستان گنبد کاووس می باشد که در طی سالهای مذکور تعداد 3211 پروانه ساختمانی توسط دهیاری های آن شهرستان صادر گردیده است.کاهش صدور پروانه ساختمانی در سال 93 مربوط به افزایش حق بیمه تامین اجتماعی می باشد که تاثیر منفی در رونق ساخت وساز در روستاها را نشان می دهد.

شایان ذکر است کمیسیون ماده 99 استان نیز مبلغ 12500میلیون ریال برای ساخت وسازهای غیر مجاز در محدوده روستاهای استان در سال 1396 جریمه صادره نموده است. 

استان گلستان دارای 14 شهرستان و 27 بخش می باشد.

 کاظم تقی نژاد؛ کارشناس مسئول امور زیربنایی روستاها(استانداری گلستان)

 

ارسال نظر

آخرین اخبار