با حضور 56 شرکت داخلی و خارجی گشایش یافت؛

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته با حضور 56 شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان گلستان واقع در کیلومتر 5 جاده گرگان به آق قلا راه اندازی شد.

گزارش تصویری/ شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان گلستان

sanate_sakhteman_1

sanate_sakhteman_3

sanate_sakhteman_4

sanate_sakhteman_7

sanate_sakhteman_9

sanate_sakhteman_10

sanate_sakhteman_12

sanate_sakhteman_14

sanate_sakhteman_16

sanate_sakhteman_17

sanate_sakhteman_18

sanate_sakhteman_19

sanate_sakhteman_22

sanate_sakhteman_24

ارسال نظر

آخرین اخبار