یادداشت/

از ابتدای سال تاکنون حداقل چهار فقره آزار کودکان از سوی افراد خانواده یا آشنایان انجام شده است که به مدد و قدرت رسانه آزاد و بی‌طرف در فضای مجازی به اطلاع همگان رسیده است.

حمایت جمعی از کودکان آسیب‌پذیر

به گزارش گلستان24؛کودکان به واسطه وضعیت جسمی و روحی تحت سرپرستی و حضانت والدین خود قرار دارند و قانون نیز اعمال ولایت را بر عهده پدران قرار داده و اعمال حضانت و نگهداری کودک را به والدین سپرده است و طبیعتا باید به بهترین وجه انجام شود، ولی متاسفانه شاهد هستیم که تعداد معدودی از والدین به عللی از قبیل وجود برخی نواقص در خلق و خوی، کمبودهای مالی و اقتصادی، اعتیاد، جدایی والدین از یکدیگر و بیماری‌های روحی و روانی از این اختیار خود سوءاستفاده کرده و کودک را در معرض شکنجه‌های روحی یا جسمی یا عاطفی قرار می‌دهند.

قوانین فعلی ایران در برابر قدرت بی‌حد و حصر ولی قهری تاب توان و قدرت حمایت از کودکان را ندارد و تنها مجازات موجود در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش‌بینی شده که میزان آن بسیار اندک است و البته در برابر آسیب‌های جسمی و روحی وارد بر کودک، اهمیتی ندارد.

 اینجاست که باید طرحی نو در خصوص مراقبت و حراست از کودکان و نوجوانان که آسیب‌پذیر هستند، افکنده شود و البته به لحاظ ناکارآمدی مجازات‌ها و در برخی موارد، مغایرت آن با مقررات شرع اسلام از حیث عدم محدودیت ولایت قهری، باید پیشگیری‌های ثانویه مورد لحاظ و توجه قرار گیرد که در ادامه به برخی از آنان می‌پردازیم:

۱- برای حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان هیچ مرجع مستقل و خاصی در کشور وجود ندارد خصوصا در مواقعی که کودک به کمک و همیاری نیاز دارد. با توجه به فعالیت‌های سازمان بهزیستی و برخی حمایت‌های مددکاری، بهتر است در دل این سازمان، نهادی با همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی (معاونت‌های اجتماعی) ایجاد گشته و وظیفه حمایتی را بر عهده گیرد.

۲- ماموران و مددکاران نهاد موضوع بند اول جزو ضابطان خاص دادگستری در امور مربوط به حمایت از کودکان و نوجوانان نیازمند، قرار گرفته و با نهاد دادسرا و دادگاه مرتبط و از امتیازات خاص ضابطان بهره‌مند شوند و قضات مرتبط با این نهاد نیز مجرب، کارآزموده و با آموزش‌های خاص مددکاری باشند.

۳-تمام دستگاه‌های اجرایی کشور که با آمار کودکان یا آموزش‌ها و فعالیت‌های کودکان ارتباط دارند مکلف هستند با ضابطان مربوط از حیث اطلاعات و یافته‌های مددکاری و اموری که در نظارت بر وضعیت زندگی کودکان و اصلاح آن موثر باشد، همکاری لازم را معمول دارند.

۴- لیست تمام کودکان و نوجوانان حوزه قضایی به نهاد حامی اعلام شود. در صورت هرگونه اختلاف و جدایی یا تشکیل پرونده یا غیبت یا طلاق والدین از یکدیگر و یا هرگونه بیماری روحی و روانی یا معضلات اجتماعی آنان، لیست فرزندان ناشی از این ازدواج که تحت ولایت یا حضانت قرار دارند، از سوی دستگاه مربوط به این نهاد ارسال شود.  مددکاران نیز مکلف هستند بر وضعیت زندگی کودکان نظارت لازم انجام و مراتب به قاضی ذیربط اعلام تا تصمیم لازم اتخاذ شود.

۵-والدین به محض هرگونه جدایی یا وقوع حوادث خاص یا ازدواج مجدد و یا حتی ترک منزل، باید مراتب را به ضابطان موصوف اعلام کرده و خواستار نظارت آنان بر وضعیت زندگی و نگهداری کودکان توسط والد دیگر شوند که فرزندان نزد وی زندگی می‌کنند.

۶- به محض وقوع هرگونه حادثه ای در زندگی که می‌تواند بر زندگی کودکان اثر گذارد خویشاوندان و اطرافیان و همسایگان کودک با ضابطان کودک مرتبط شده و مشاهدات و ملاحظات خود از زندگی کودکان را به اطلاع آنان برسانند.

۷- شماره تلفن مستقلی به عنوان تماس اضطراری پیش‌بینی و به تمام مردم آموزش و در دروس کودکان قرار گیرد تا به محض اطلاع از حوادث برای کودکان به اطلاع ضابطان برسد.

در پایان باید تاکید و تکرار شود که بهره‌مندی کودکان از زندگی شاد و پرنشاط و دور از تنش، آنان را برای زندگی اجتماعی و پذیرش مسئولیت در آینده جامعه آماده کرده و در کاهش جدی آسیب‌های اجتماعی موثر خواهد بود که حکومت نباید از آن غافل شود.

/فارس

ارسال نظر

آخرین اخبار