طی حکمی ؛

کریم علمی طی حکمی سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری گرگان شد.

کریم علمی سرپرست سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان

به گزارش گلستان24؛طی حکمی از سوی «دادبود»شهردار گرگان،«کریم علمی»به عنوان سرپرست جدید این سازمان منصوب و جایگزین مهستی قدس ولی شد.

دراین حکم آمده است:این حکم باتوجه سوابق وتجربیات شما دراین سازمان صادرشده است.

«دادبود»همچنین دراین حکم برای سرپرست جدید سازمان آرزوی توفیق نموده است. 

گفتنی است ، کریم علمی هم دارای مدرک کارشناسی ارشد معماری و کارمند شهرداری است

 

ارسال نظر

آخرین اخبار