فرماندار کلاله:

فرماندار کلاله گفت: تشکلهای غیر دولتی که با اسم سازمان مردم نهاد مطرح می گردد نه جدای از دولت و نه چسبیده به دولت بلکه برای این موضوع شکل گرفته اند که به کمک دولت بیایند و بخشی از بار کاری دولت را کم کنند.

سازمان های مردم نهاد برای کمک به دولت تشکیل شده اند

به گزارش گلستان24؛ به نقل از کلاله خبر، محمد حمیدی در جلسه سازمان های مردم نهاد که در فرمانداری کلاله برگزار شد، تصریح کرد:سازمان های مردم نهاد به تشکلهایی اطلاق می شود که گروهی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و غیر حکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقررات مربوط تاسیس شده و دارای اهداف غیر انتفاعی و عام المنفعه بوده و فعالیت مشترک انجام می دهند.

وی در ادامه گفت: فلسفه راه اندازی این نهادها و سازمان ها؛اقدامات تشکیل شده از مردم و برای خود مردم می باشد.

فرماندار کلاله با بیان اینکه اقدامی که از سوی سازمان مردم نهاد شکل می گیرد باید عام المنفعه باشد، اظهار داشت: مسئول موسسه اگر با خودش کنار بیاید که در این راه بدنبال ثروت اندوزی است یا بدنبال خدمت به مردم؛راحت تر گام بعدی را بر می دارد.

نماینده عالی دولت در کلاله خاطر نشان کرد: تشکلهای غیر دولتی که با اسم سازمان مردم نهاد مطرح می گردد نه جدای از دولت و نه چسبیده به دولت بلکه برای این موضوع شکل گرفته اند که به کمک دولت بیایند و بخشی از بار دولت را کم کنند.

فرماندار کلاله افزود: این موضوع(فعالیت سازمان های مردم نهاد) در کشورهای صنعتی به طور مستقل حل شده و این گونه موسسات توانسته اند بخش بسیار زیادی از وظایف دولت را عام المنفعه برعهده بگیرند و در این راه خدمات خوبی هم به مردم ارائه دهند.

وی در پایان تاکید کرد: چهار چوب کاری سمن ها باید شفاف و مبرهن باشد و اگر بخواهیم آسیب های موجود را کاهش دهیم باید وقت بگذاریم و هر سمن در چهارچوب سازمانی خودش سعی کند مثمر ثمر باشد و کارکرد درست داشته باشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار