در آتش سوزی مزارع روستای یلی بدراق شهرستان کلاله 15 هکتار از مزارع گندم و 50 هکتار از سفال های گندم سوخت.

آتش سوزی 15 هکتار از مزارع گندم استان گلستان

به گزارش گلستان24؛به نقل از کلاله خبر، در بروز آتش در مزارع روستای یلی بدارق شهرستان کلاله و با توجه به شدت گرما و باد نسبتا شدید و خشکی بیش ازحد گندم حدود 30 هگتارگندم وحدود 50 هکتار سفال گندم در اتش سوخت.

این آتش با بسیج کشاورزان محلی بویژه مردم و دهیاری و شوراهای روستاهای یلی بدراق، تمرقره قوزی، گوگجه و روستاهای اطراف و نیروهای منابع طبیعی و هلال احمر واتش نشانی مهار شد.

kalalekhabar_ir_2

kalalekhabar_ir_3

ارسال نظر

آخرین اخبار