خانواده بزرگ ارشاد گلستان قربانی مناسبات سیاسی

خبر بسیار دردناک و تلخ است. تلخ برای یتیمی فرهنگ و هنر.تلخ و درد آور برای حقیر شمردن این دستگاه تاثیر گذار فرهنگی.

یتیمی فرهنگ و هنر در استان گلستان

به گزارش گلستان24؛ کانال تلگرامی گلستان تا توسعه نوشت : خبر تلخ بود و جانکاه; تقسیم غنائم به سود پدر خوانده های اصلاح طلب گلستان ادامه دارد .

دیروز از راهروهای استانداری گلستان خبری به گوش رسید که در وهله ی اول امیدواریم صحت نداشته باشد و تنها شایعه ای برای قلقلک اهالی فرهنگ و هنر استان بوده باشد تا تنوعی باشد بر اوضاع بی یال و دم و شیر و اشکم این روزهای فرهنگ و هنر این سامان پر هنر!

بله شنیدیم بانوی بزرگواری که تا چند هفته پیش با تلاش پی تصدی مدیریت آموزش و پرورش استان بود و به هر دلیل موفق نشد, ازسوی دکتر هاشمی به عنوان گزینه تصدی مدیریت ارشاد گلستان به وزیر ارشاد معرفی شده است.

خبر بسیار دردناک و تلخ است. تلخ برای یتیمی فرهنگ و هنر ، تلخ و درد آور برای حقیر شمردن این دستگاه تاثیر گذار فرهنگی.

تاسف بار برای آنکه هر گاه می خواهند کسی را در عرصه ی استان پستی بدهند و نوعی تقسیم سهامی کرده باشند ، سر مرغ ارشاد باید قربانی شود.بدون بررسی و مطالعه ی تاریخ نه چندان دوردست, که همین چند سال پیش.

جناب دکتر هاشمی اجازه ندهید عدم اشراف دقیق شما به استان و ناگزیر بسنده کردن به توصیه های این و آن سو ; سبب بروز خطاهای فاحش مدیریتی شود. شما قائل به مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک هستید. پس چطور بپذیریم بدین راحتی سرنوشت یک جامعه ی بزرگ هنری و رسانه ای را صرفا به مناسبات سیاسی نقش می زنید؟

آیا بررسی کرده اید طی 9 سال مدیریت دوستان آموزش و پرورش در این اداره کل مظلوم چه بر سر این جامعه بزرگ هنری آمد؟

آیا نمی دانید نسخه های آموزش ابتدایی و معلم پرورشی و سازمان دانش آموزی, این اداره کل را به قهقرا برد؟

اگر نمی دانید و دوباره تصمیم به آزمون دارید که اینجا جای آزمون نیست و اگر می دانید و اصرار دارید, بد به حال فرهنگ و هنر استان.

اصحاب فرهنگ و هنر انتظار دارند که یکی از کارکنان ارشاد گلستان که درد این جامعه مظلوم را بشناسد مدیر دستگاه شود تا شاهد برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی باشیم.

 

به گزارش گلستان24؛

ارسال نظر

آخرین اخبار