طرح زهکشی در 280 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی گلستان با هدف بهبود کیفیت خاک و افزایش تولید اجرا می شود.

اجرای طرح زهکشی زمینهای کشاورزی گلستان در حال اجراست.

به گزارش گلستان24؛ به نقل از خبرگزاری صدا و سیمای گلستان قرار است این طرح با هدف بهبود کیفیت خاک و افزایش تولید در 280 هزار هکتار از زمینهای گلستان اجرا شود.

علی نظری ، مدیر عامل آب منطقه ای گلستان گفت : این شرکت عهده دار زهکشی در 22 هزار هکتار از اراضی گلستان با اعتبار 110 میلیارد تومان است که تا کنون 50 درصد آن اجرا شده است.

همچنین طرح زهکشی در 52 هزار هکتار از اراضی آق قلا ، گرگان، بندرترکمن و کردکوی نیز در دست اجراست.

افزایش یک تا یک و نیم تن محصول در هر هکتار و جلوگیری از ماندابی شدن زمین از مزایای زهکشی است.

لینک دانلود فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار