تاکسی های آزادشهر نسبت به جمعیت و وسعت شهر بیش از حد نیاز است، اما به دلیل عدم مدیریت مردم این شهر از نبود تاکسی گلایه مند می باشند.

عدم مدیریت در تاکسیرانی آزادشهر مردم را گله مند کرده است

به گزارش گلستان24؛ به نقل از تیترآزاد، تاکسی های آزادشهر نسبت به جمعیت و وسعت شهر بیش از حد نیاز است (حدود ۲۵۰ تاکسی)، اما به دلیل عدم مدیریت مردم این شهر از نبود تاکسی گلایه مند می باشند.

در این شهر تاکسی ها بصورت خطی کار می کنند و هیچ تاکسی ای در شهر گردش نمی کند. برای روشنتر شدن علت گلایه مردم، به بررسی وضعیت مسیرهای تاکسیرانی این شهر می پردازیم.

 مسیر فلکه مرکزی به ایستگاه گرگان (مسیر حدود ۳۰۰۰ متر است): در این مسیر تاکسی ها در مبدا پر می شوند و معمولا تا فاصله ۵۰۰ یا ۷۰۰ متری ظرفیت آنها تکمیل می ماند. مسافرانی که در این فاصله قرار دارند برای سوار شدن به تاکسی باید مسافتی را پیاده روی کنند. (وضعیت افراد مریض، پیر مردها، پیرزنها و ... را در نظر بگیرید) 

مسیر ایستگاه گرگان به فلکه مرکزی: در این مسیر به دلیل نبود مسافر در مبدا، تاکسی ها با یک یا دو مسافر از مبدا حرکت می کنند و در بین راه مسافران بین راهی را سوار می کنند در نتیجه در این مسیر هیچ مشکلی وجود ندارد.

مسیر فلکه مرکزی به فلکه ا...: تاکسی ها در این مسیر آنقدر ایست می کنند تا در مبدا پر شوند (حدود ۱۵ دقیقه که این موضوع اعصاب مردم را در بهم ریخته است) و تا فاصله بیش از ۷۰۰ متر ظرفیت آنها تکمیل است. مردمی که در این فاصله قرار دارند، بخاطر نبود تاکسی معمولا پیاده روی کرده و از تاکسی استفاده نمی کنند. تعداد تاکسی های این مسیر اندکی دارد. ( مسیر حدود ۱۵۰۰ متر است)

مسیر فلکه ا... به فلکه مرکزی: در این مسیر به دلیل حمل ونقل مسافرین توسط تاکسی های برون شهری که از گنبد به سمت آزادشهر می آیند و معمولا ظرفیت آنها کامل نیست، مشکلی وجود ندارد.

مسیر فلکه مرکزی به دانشگاه آزاد: این مسیر یکی از بدترین مسیرهای تاکسیرانی آزاشهر است. مانند بقیه مسیر هایی که از فلکه مرکزی شروع می شود، تاکسی ها در مبدا پر می شوند. در ساعاتی که دانشجویان به دانشگاه می روند تاکسی ها هر ۵ الی ۱۰ دقیقه پر می شوند، اما در زمان تعطیلی دانشگاه، ساعت بین کلاسها و یا تابستان، برای تکمیل شدن ظرفیت تاکسی مردم مجبور هستند گاهی تا ۳۰ دقیقه صبر کنند. این تاکسی ها معمولا تا فاصله ۵۰۰ متری ظرفیت تکمیلی دارند.

مسیر دانشگاه آزاد به فلکه مرکزی ( مسیر حدود ۲۰۰۰ متر است): در این مسیر نیز تاکسی ها در مبدا صبر کرده تا ظرفیت تکمل شود و بعد حرکت می کنند. تاکسی های دیگری که از این مسیر می گذرند ( مسیر مسکن مهر و ازدارتپه) نیز با ظرفیت کامل از این فاصله عبور می کنند. مردم در این مسیر از ۱۰۰ متری دانشگاه تا فلکه مرکزی سرگردان هستند. افرادی که در وسط این مسیر زندگی می کنند مجبور به پیاده روی همیشگی هستند.

مسیر ازدارتپه و مسکن مهر به خیابان رجایی: این دو مسیر نیز وضعیتی مشابه مسیر های دیگر دارد و مردم ساکن در آنجا از توقف زیاد ماشینها ناراحت هستند.

مسیر خیابان رجایی به ازدارتپه و مسکن مهر: این دو مسیر نیز وضعیتی مشابه مسیر های دیگر دارد و مردم ساکن در آنجا از توقف زیاد ماشینها ناراحت هستند.

با وجود این مشکلات، تاکسی های آزادشهر همواره با مسافربران شخصی برای جابجایی مسافر در مسیر های درون شهری درگیری دارند. تاکسی هایی که خود حاضر به جابجایی مسافران بین راهی نیستند و از گردش در شهر امتناع می کنند، همواره جلوی مسافربران شخصی را نیز می گیرند و به پلیس اعتراض می کنند . گاهی دیده شده که رانندگان تاکسی با مسافبران شخصی درگیری فیزیکی نیز پیدا کرده اند.

برخورد تاکسیرانان آزادشهر با ماشین های شخصی به گونه ای است که اگر سالخورده و یا مریضی در این مسیرها باشد و فردی از روی دلسوزی بخواهد آنها را جابجا کند، بخاطر دردسرهای احتمالی از تصمیم خود بر می گردد. 

مدیریت شهری و در راس شورای ترافیک باید چاره ای برای این مشکل بزرگ شهروندان آزادشهری بیندیشد. آزادشهر اگر می خواهد به زینت شهرهای استان گلستان تبدیل شود نباید در کوچکترین مسئله شهری یعنی جابجایی مسافر، این همه مشکل داشته باشد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار