به منظور ارائه خدمات بهینه در دستگاه های اجرایی، دفتر میز خدمت فرمانداری شهرستان کلاله افتتاح شد.

افتتاح دفتر میز خدمت فرمانداری شهرستان کلاله

به گزارش گلستان۲۴؛فرماندار کلاله روز چهارشنبه درآیین افتتاح میز خدمت فرمانداری این شهرستان، اظهارکرد: این دفتر به منظور ارائه خدمات بهینه، بموقع و آسان به ارباب رجوع در ساختمان فرمانداری راه اندازی شده است.
محمدحمیدی ادامه داد: ارتقای رضایتمندی مردم از عملکرد دستگاه های اجرایی از اهداف راه اندازی میز خدمت است.
فرماندار کلاله همچنین گفت: کاهش هزینه ها، صرفه جویی در وقت و جلوگیری ازسرگردانی ارباب رجوع در دستگاه های اجرایی از دیگر پی آمدهای راه اندازی میزخدمت در فرمانداری این شهرستان است.
شهرستان کلاله با افزون بر 130 هزارنفرجمعیت در شرق استان گلستان واقع است.

/ایرنا

ارسال نظر

آخرین اخبار