عبدالرسول سلمان‌ماهینی دانش‌یار گروه محیط‌زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: سازمان فضایی آینده گلستان با همکاری دستگاه‎های اجرایی در 60 لایه در حال تدوین است.وی اظهار کرد: در حال حاضر به نقشه سازمان فضایی آینده استان دست یافتیم که بر اساس اطلاعات در 60 لایه مختلف با همکاری دستگاه‎های...

تدوین سازمان فضایی آینده گلستان
به گزارش گلستان24؛ عبدالرسول سلمان‌ماهینی دانش‌یار گروه محیط‌زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: سازمان فضایی آینده گلستان با همکاری دستگاه‎های اجرایی در 60 لایه در حال تدوین است.وی اظهار کرد: در حال حاضر به نقشه سازمان فضایی آینده استان دست یافتیم که بر اساس اطلاعات در 60 لایه مختلف با همکاری دستگاه‎های اجرایی استان انجام شد. 
منبع: مهر

 

ارسال نظر

آخرین اخبار