با تلاش شعبه ویژه صلحی شورای حل اختلاف زندان گرگان صورت گرفت؛

محکوم به قصاص که چهارسال قبل در یک نزاع دسته جمعی و به علت کنترل نکردن خشم، یک نفر را به قتل رسانده بود در چند قدمی چوبه دار بخشیده شد.

بخشش محکوم به قصاص در گلستان
به گزارش گلستان24؛معاون قضایی و رئیس شورا‌های حل اختلاف گلستان در گفت‌وگو با خبرنگار میزان گفت: محکوم به قصاص که ۴ سال قبل در یک نزاع دسته جمعی و به علت کنترل نکردن خشم، یک نفر را به قتل رسانده بود در چند قدمی چوبه دار بخشیده شد.

احمد جعفری افزود: اعضای شورای حل اختلاف شعبه صلحی ویژه زندان گرگان پس از مشاهده آثار ندامت از سوی زندانی و سعی در جبران مافات، در چند مرحله از اولیای دم، معتمدین و ریش سفیدان محلی دعوت کردند و خانواده مقتول بزرگوارانه از حق قانونی و شرعی خود گذشتند و بدون قید و شرط رضایت دادند.

رئیس شورا‌های حل اختلاف گلستان اضافه کرد: این چهارمین محکوم به قصاص است که از ابتدای امسال تاکنون در شعبه ویژه صلحی شورای حل اختلاف زندان گرگان، اولیای دم با بخشش خود، زندگی دوباره به او بخشیدند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار