با آغاز برداشت محصول گندم و جو در مزارع استان گلستان ، کاه و کلش باقی مانده توسط کشاورزان به آتش کشیده می شود تا زمین برای کشت بعدی آماده شود این کار ممنوع است و پیگرد قانونی دارد

آتش زدن کاه و کلش زمین کشاورزی در گلستان

3634882-6491579

3634882-6491580

3634882-6491583

3634882-6491585

3634882-6491589

3634882-6491593

ارسال نظر

آخرین اخبار