با پادرمیانی دادگستری گلستان انجام شد؛

پس از سه سال کشمکش با پادرمیانی دادگستری استان کارخانه ای که در آستانه تعطیلی و ورشکستگی بود دوباره به چرخه ی تولید بازگشت .

شروع کار دوباره  کارخانه در آستانه تعطیلی و ورشکستگی
به گزارش گلستان24؛هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان اظهارکرد: در پی شکایت طلبکاران از سه سال پیش پرونده این کارخانه در دادگستری استان تشکیل شد.
 
وی ادامه داد: بخشی از کارخانه با شکایت طلبکاران عمده به مزایده گذاشته شد و از سوی دیگر با شکایت طلبکاران خرد وضعیت این کارخانه وارد مرحله بغرنجی شد و در استانه ی تعطیلی و ورشکستگی قرار گرفت.
 
هادی هاشمیان افزود: با پادرمیانی رئیس دادگاه بخش نوکنده و دعوت از طرفین پرونده ، بالاخره پس از 10 جلسه نشست ، طرفین با یکدیگر توافق کردند.
 
به گفته وی؛ با توافق طرفین، بخشی از پول طلبکاران ، نقدی پرداخت و مابقی هم قسط بندی و قرار شد با فعالیت کارخانه به تدریج پرداخت شود.
 
این مقام ارشد قضایی استان افزود: برای اطمینان طلبکاران و جلوگیری از تضییع حقوق آنان، تضمین کافی هم از بدهکار اخذ شده است.
 
هادی هاشمیان افزود: با توافق طرفین، کارخانه دوباره فعال و از بیکاری 30 نفر جلوگیری شد.

به گفته ی هاشمیان، بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی استان از همه قضات استان خواسته ایم از صدور آرایی که سبب تعطیلی واحد های تولیدی شود خودداری کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار