​گزارش توصیه‌های هواشناسی کشاورزی تا ۵ تیرماه از سوی سازمان هواشناسی کشور منتشر شد.

توصیه‌های هواشناسی به کشاورزان گلستانی

به گزارش گلستان24؛سازمان هواشناسی کشور توصیه‌های هواشناسی کشاورزی تا ۵ تیرماه را به کشاورزان سراسر کشور به شرح زیر ارائه کرد:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی به دلیل وزش باد 

تنظیم دمای گلخانه ها و کارگاه های پرورش قارچ  با توجه به افزایش نسبی دما

باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان اقدام نمایند.

باغداران باغات مرکبات و زیتون نسبت به کوددهی سرک ازته اقدام نمائید..

باغداران هسته دار که برداشت آنه تا ۴۵ روز و بعد انجام می شود و نسبت به محلول پاشی باغات با کود پتاسه و کلسیم در ۲ مرحله به فاصله ۱۵-۲۰ روز با آبیری انجام شود.

باغداران مرکبات(نارنگی) کود دهی بصورت محلول پاشی با کود های میکرو پتاسیم ۲ بار به فاصله ۱۵-۲۰ روز با آبیاری انجام شود.

برای کنترل بیماریهای قارچی آفات مزارع سبزی و صیفی با استفاده از سموم قارچ کش با دوره کارنس کم نسبت به سم پاشی اقدام شود.

مبارزه شیمیایی با آفات مکنده در باغات مرکبات و پسیل زیتون در باغات زیتونی که جمعیت آفت بالا باشد با نظر کارشناس

زراعی:

مزارع سبزی و جالیز (هندوانه ،خربزه ،گوجه فرنگی) همراه با آب آبیاری هیومیک اسید توصیه می شود.ضمنا در فواصلبین چین های گیاهان جالیزی (کدو و خیار )از مصرف بیش از حد کود ازته خوداری نمایند.

کشاورزان برنج کار جهت صرفه جویی و کاهش در مصرف آب،عمق گل آب را در حد ۳۰ سانتیمتر تنظیم نمایید.

کشاورزان محترم گندم کارو جو کار در صورت رطوبت بیش از حد از برداشت زود هنگام در زمان صبح خودداری و همچنین سرعت کمباین تنظیم شود  تا از ریزش جلوگیری و ضایعات به حداقل برسد.

با توجه به بارندگی اخیر کشت هیرم کاری سورگوم،ذرت و ارزن انجام شود.

گوجه کاران ضمن خاکدهی پای بوته ها نسبت به کود دهی ازته و کلرو پتاسیم انجام و وجین علفهای هرز انجام شود.

پیمانکاران بذر گندم و جو با توجه به پراکنش باران دپو بذری خود حتما مسقف وئ محافظ شده باشند.

کشاورزانی که قصد کشت سویا دارند نسبت به آبیاری و سپس با استفاده از ادوات خاک ورزی به تهیه بسته بذر و کشت سویا اقدام نمایند.

کشاورزانی که قصد کشت آفتابگردان روغنی دارند نسبت به آبیاری اقدام و ترجیحا با شخم عمیق نسبت به عملیات تهیه زمین و کاشت اقدام نمایند.

کشاورزان در صورت تمایل به کشت پنبه بعد از گندم و کلزا، بلافاصله بعد از برداشت گندم، کشت پنبه را انجام دهند. روش بدون خاکورزی با کارنده مخصوص جهت کشت توصیه میگردد .

کشاورزان عزیز پنبه کار، بعداز برداشت کلزا، ابتدا زمین را آبیاری نموده و پس از بین بردن کلزاهای خودرو با شخم، اقدام به کشت پنبه نمایند.

پنبه کاران استان برای مدیریت مناسب آبیاری مزارع پنبه و گذر از خشکسالی هیدرولوژکی، حتما پنبه را بصورت ردیفی و جوی و پشته ای کشت نمایند.

کشاورزانی که از ضد عفونی بذر با سموم حشره کش غفلت نموده اند،مراقب خسارت آفات  مکنده از جمله تریپس باشند.

با توجه به  عدم کفایت بارش های اخیرو در صورت جوانه زنی نامناسب به ویژه در کشت دوم، کشاورزان عزیز مزارع پنبه را آبیاری نمائید.

مبارزه شیمیایی با آفات مکنده در مزارع پنبه با سموم توصیه شده

خودداری از آتش زدن بقایای محصولات زراعی (سفال) به خصوص در اراضی که به مناطق جنگلی نزدیک است.

دام داری و طیور:

تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری ها وگاوداری ها با توجه به افزایش نسبی دما

شیلات:

هوادهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به افزایش نسبی دما (۳ درجه) تا روز دوشنبه هفته آینده

 

ارسال نظر

آخرین اخبار