رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی گلستان:

رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی استان گلستان گفت: کارگاه آموزشی زارعت پنبه با حضور کشاورزان و کارشناسان کشاورزی در گلستان برگزار شد.

برگزاری کارگاه آموزشی زارعت پنبه در استان

به گزارش گلستان24؛علی موسی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده کارگاه آموزشی زارعت پنبه یک‌روزه در گلستان برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه انتقال دانش فنی در زراعت پنبه از اهداف برگزاری این کارگاه است، افزود: کارگاه آموزشی زارعت پنبه با حضور یکی از کارشناسان کشور ترکیه برگزار شد.

رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی استان گلستان گفت: بحث تنظیم‌کننده‌های رشد در کشت پنبه و افزایش میزان باردهی کیفیت محصول ازجمله موضوعاتی بود که در این کارگاه به آن پرداخته شد.

وی تصریح کرد: این کارگاه با حضور کشاورزان پیشرو و کارشناسان کشاورزی برگزار شد.

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار