به واسطه استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، جمعیت کیفری در زندانهای استان کاهش قابل توجهی داشته است

بررسی برنامه ها و اولویت های دادگستری گلستان

به گزارش گلستان24؛ معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان به مناسبت هفته قوه قضائیه در برنامه گفتگوی ویژه خبری به تبیین برنامه ها و اولویت های دادگستری گلستان پرداخت.

حجت الاسلام رسولی گفت: در سال  گذشته 302 هزار و 482 فقره پرونده به دستگاه قضایی استان وارد شد و این در حالی است که با احتساب پرونده هایی که از قبل وجود داشت، پارسال تعداد305 هزار پرونده مختومه شد.

وی افزود: حدود 87 هزار پرونده نیز در شعب شورای حل اختلاف استان ثبت شده که باز تعداد پرونده های مختومه در این شعب نیز بیشتر از تعداد پرونده های وارده بوده است.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان با بیان اینکه در بخش کیفری بیشترین آمار جرائم مربوط به سرقت، توهین و ایراد ضرب و جرح عمد است گفت: با توجهی که مسئولین قضایی استان داشتند و به واسطه استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس، جمعیت کیفری در  زندانهای استان کاهش قابل توجهی داشته است.

حجت الاسلام رسولی گفت: طبق آمار حدود 40 درصد از زندانیان پس از آزادی، دوباره مرتکب جرم شده و به زندان بر میگردند، این به معنای ناکار آمدی اقدامات تربیتی که در زندان انجام میشود نیست بلکه عامل اصلی آن جمعیت زیاد زندانیان است که عملا کار تربیتی و فرهنگی را دشوار میسازد.

رسولی با بیان اینکه بالا بودن تعداد پرونده های قضایی نشان از پایین بودن سطح بهداشت روانی جامعه دارد که یک تنش کوچک در خیابان منجر به درگیریهای شدید و بروز جنایت میشود گفت: برای حل این مشکل باید در جهت تربیت و افزایش سطح فرهنگ در خانواده، مدرسه و مساجد تدابیر لازم اندیشیده شود.

وی گفت: با توجه به اینکه در یک استان پایبند به مسائل مذهبی و فرهنگی زندگی میکنیم برخی از اتفاقاتی که در جامعه رخ میدهد به هیچ وجه قابل قبول و در شان استان نیست و حل این مشکلات نیازمند کار جدی فرهنگی توسط نهادهای مسئول است.

لینک دانلود فیلم

رسولی در مورد تکریم ارباب رجوع گفت: بخشی از نارضایتی مراجعان، از دستگاه قضایی به خاطر فرآیند زمان بر دادرسی است و این اطاله نیز در اکثر اوقات به خاطر نبود مستندات و شواهد میباشد که ما برای حل این مشکل سامانه 129 و مشاوران مجرب را در دادگستریها به کار گرفته ایم تا افراد قبل از هرگونه اقدامی که ممکن است بار حقوقی  پیدا کند با مشورت گرفتن از این مشاوران راه صحیح و قانونی را بدانند و به آن عمل کنند تا اگر روزی مشکلی پیش آمد بتوانند به راحتی ادعای خود را اثبات نمایند.

وی در مورد راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: در گرگان، آزادشهر، گنبد، مینودشت، کردکوی، علی آباد، رامیان و آق قلا دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی دائر شده است که برای ثبت اولیه پرونده ها میتواند بسیار راه گشا باشد و موجب کاهش ازدحام و سهولت ثبت پرونده قضایی میشود.

 

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان با بیان اینکه ثبت اولیه دادخواست، ثبت لایحه تجدید نظر خواهی و ثبت اظهار نامه، بخشی از خدماتی است که در این دفاتر ارائه میشود اعلام کرد: برای استفاده از این خدمات لازم نیست در شهری که پرونده قضایی در آن شهر ثبت شده باشید و میتوان این خدمات را در هرجای ایران در یافت کرد.

لینک دانلود فیلم

رسولی در مورد تکریم ارباب رجوع گفت: بخشی از نارضایتی مراجعان، از دستگاه قضایی به خاطر فرآیند زمان بر دادرسی است و این اطاله نیز در اکثر اوقات به خاطر نبود مستندات و شواهد میباشد که ما برای حل این مشکل سامانه 129 و مشاوران مجرب را در دادگستریها به کار گرفته ایم تا افراد قبل از هرگونه اقدامی که ممکن است بار حقوقی  پیدا کند با مشورت گرفتن از این مشاوران راه صحیح و قانونی را بدانند و به آن عمل کنند تا اگر روزی مشکلی پیش آمد بتوانند به راحتی ادعای خود را اثبات نمایند.

وی در مورد راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: در گرگان، آزادشهر، گنبد، مینودشت، کردکوی، علی آباد، رامیان و آق قلا دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی دائر شده است که برای ثبت اولیه پرونده ها میتواند بسیار راه گشا باشد و موجب کاهش ازدحام و سهولت ثبت پرونده قضایی میشود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان با بیان اینکه ثبت اولیه دادخواست، ثبت لایحه تجدید نظر خواهی و ثبت اظهار نامه، بخشی از خدماتی است که در این دفاتر ارائه میشود اعلام کرد: برای استفاده از این خدمات لازم نیست در شهری که پرونده قضایی در آن شهر ثبت شده باشید و میتوان این خدمات را در هرجای ایران در یافت کرد.رسولی در مورد تکریم ارباب رجوع گفت: بخشی از نارضایتی مراجعان، از دستگاه قضایی به خاطر فرآیند زمان بر دادرسی است و این اطاله نیز در اکثر اوقات به خاطر نبود مستندات و شواهد میباشد که ما برای حل این مشکل سامانه 129 و مشاوران مجرب را در دادگستریها به کار گرفته ایم تا افراد قبل از هرگونه اقدامی که ممکن است بار حقوقی  پیدا کند با مشورت گرفتن از این مشاوران راه صحیح و قانونی را بدانند و به آن عمل کنند تا اگر روزی مشکلی پیش آمد بتوانند به راحتی ادعای خود را اثبات نمایند.

وی در مورد راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: در گرگان، آزادشهر، گنبد، مینودشت، کردکوی، علی آباد، رامیان و آق قلا دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی دائر شده است که برای ثبت اولیه پرونده ها میتواند بسیار راه گشا باشد و موجب کاهش ازدحام و سهولت ثبت پرونده قضایی میشود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان با بیان اینکه ثبت اولیه دادخواست، ثبت لایحه تجدید نظر خواهی و ثبت اظهار نامه، بخشی از خدماتی است که در این دفاتر ارائه میشود اعلام کرد: برای استفاده از این خدمات لازم نیست در شهری که پرونده قضایی در آن شهر ثبت شده باشید و میتوان این خدمات را در هرجای ایران در یافت کرد.

رسولی در مورد تکریم ارباب رجوع گفت: بخشی از نارضایتی مراجعان، از دستگاه قضایی به خاطر فرآیند زمان بر دادرسی است و این اطاله نیز در اکثر اوقات به خاطر نبود مستندات و شواهد میباشد که ما برای حل این مشکل سامانه 129 و مشاوران مجرب را در دادگستریها به کار گرفته ایم تا افراد قبل از هرگونه اقدامی که ممکن است بار حقوقی  پیدا کند با مشورت گرفتن از این مشاوران راه صحیح و قانونی را بدانند و به آن عمل کنند تا اگر روزی مشکلی پیش آمد بتوانند به راحتی ادعای خود را اثبات نمایند.

وی در مورد راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی گفت: در گرگان، آزادشهر، گنبد، مینودشت، کردکوی، علی آباد، رامیان و آق قلا دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی دائر شده است که برای ثبت اولیه پرونده ها میتواند بسیار راه گشا باشد و موجب کاهش ازدحام و سهولت ثبت پرونده قضایی میشود.

معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری گلستان با بیان اینکه ثبت اولیه دادخواست، ثبت لایحه تجدید نظر خواهی و ثبت اظهار نامه، بخشی از خدماتی است که در این دفاتر ارائه میشود اعلام کرد: برای استفاده از این خدمات لازم نیست در شهری که پرونده قضایی در آن شهر ثبت شده باشید و میتوان این خدمات را در هرجای ایران در یافت کرد.

ارسال نظر

آخرین اخبار