معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان نیاز به ۳۸۰ میلیارد تومان اعتبار دارد.

اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان نیازمند اعتبار است

به گزارش گلستان24؛عبدالرحیم لطفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهارداشت: یک میلیون و 700 هزار هکتار از وسعت استان گلستان نیازمند اجرای عملیات آبخیزداری است.

وی با اشاره به اعتبارات موردنیاز برای اجرای این طرح گفت: برآوردی که سال گذشته انجام شد حاکی از اینست که اجرای طرح‌های آبخیزداری در استان به بیش از 380 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بیان داشت: پس از سیل سال 80 که در مرداد ماه رخ داده بود، طرحی با ردیف اعتباری ویژه برای استان به تصویب رسید که قرار بود در مدت 12 سال 180 میلیارد تومان به استان اختصاص داده شود اما تاکنون که حدود 3 سال از پایان زمان طرح می‌گذرد، کمتر از 40 درصد اعتبارات مصوب به استان تخصیص پیدا کرد.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر تخصیص ها در حوزه آبخیزداری مناسب نبوده و سال گذشته که بیشترین میزان تصویب را داشتیم که حدود 15 میلیارد تومان بوده تنها 40 درصد اعتبار اختصاص یافت.

لطفی اظهارداشت: تمامی عرصه‌هایی که نیاز به اجرای عملیات آبخیزداری داشت، مورد مطالعه قرار گرفت اما در زمینه عملیاتی به دلیل کمبود اعتبارات، طرح در 47 درصد از این عرصه‌ها انجام شد.

وی درباره اعتباری که قرار است از محل صندوق توسعه ملی برای طرح آبخیزداری اختصاص پیدا کند، گفت: با موافقت مقام معظم رهبری با برداشت از صندوق توسعه ملی برای فعالیت‌های آبخیزداری، به بهبود تخصیص‌ها و وضعیت استان خوشبین هستیم.

لطفی افزود: تاکنون 110 میلیارد تومان از این اعتبارات تخصیص داده شده و امیدواریم 20 تا 25 میلیارد تومان اعتبار به استان گلستان اختصاص داده شود.

/تسنیم

ارسال نظر

آخرین اخبار