برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان

به گزارش گلستان24؛برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است؛

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC631 گرگان تهران طبق برنامه 15:30
ایران ایر IRA3338 گرگان مشهد طبق برنامه 18:15
ایران ایر IRA3359 گرگان تهران طبق برنامه 22:25
آسمان IRC635 گرگان تهران طبق برنامه 22:50
آسمان IRC630 تهران گرگان طبق برنامه 15:00
ایران ایر IRA3358 تهران گرگان طبق برنامه 17:40
آسمان IRC632 تهران گرگان باطل شد 18:50
پویا PYA2349 تهران گرگان طبق برنامه 20:00
ایران ایر IRA3339 مشهد گرگان طبق برنامه 21:50

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار