در سلسله مباحث پرسمان مطرح شد؛

حافظ کل قران کریم و مدرس خارج فقه و اصول گفت: نباید با آزادی حجاب آزادی دیگران را سلب کرد و آزادی حجاب و برهنگی باعث تخریب فضای عمومی است.

آزادی حجاب و برهنگی باعث تخریب فضای عمومی است

به گزارش گلستان24؛به نقل از طوبی گلستان؛ آیت الله سید حبیب الله قدمی در سلسله مباحث پرسمان اظهار کرد: کسانی که قائل به این هستند که در خیابان ها آزاد هستیم و حدی نداریم را با یک سوال می توان به چالش کشید. حد بی حجابی کجاست؟ آیا مرزی می توان برای آن قائل بود؟!

مفسر قرآن و استاد حوزه علمیه با اشاره به پیامد های  بی حجابی در کشور های مختلف خاطر نشان کرد: کشورهایی امروزه هستند که برهنه در خیابانها در حال قدم زدن هستند. مردم ما چنین کشورهایی را می بینند و قائل به آزادی آن هستند.

وی افزود: ما اگر قائل به آزادی در حجاب هستیم باید تا مرز برهنگی هم پیش برویم، چون نهایت بی حجابی همین است.

این استاد و مفسر قران با بیان سوال از فرق میان فضای عمومی و فضای خصوصی ادامه داد: فضای عمومی فضایی است که همه باید از آن استفاده کنند، به طور مثال اگر مردی برهنه در خیابانی حضور پیدا کند آیا همسران و دختران ما از این فضا می توانند استفاده کنند؟!

آیت الله قدمی در ادامه تصریح کرد: آیا دختری که در خیابان وقتی خودش را برهنه می کند و فضای پاک عمومی را لکه دار می کند یک جوان مجرد می تواند آرامش داشته باشد و به کار و تحصیل خود بپردازد؟! مطمعناً این طور نخواهد بود باعث مشغول شدن ذهن جوانان ما می شود.

مفسر قرآن و استاد حوزه علمیه تاکید کرد: وقتی همسر آقایی به زیبایی زنان بزک کرده خیابان نیست وقتی به منزل می رود می تواند همسرش را تحمل کند؟! و یا همیشه در ذهن و افکارش دنبال این خانم های خیابانی است؟ می بینیم که اثرات سوء بد حجابی در خیابانها بسیار مخرب است.

قدمی استفاده از فضای عمومی را حق همگان دانست و ابراز کرد: وقتی فضای عمومی به این شکل شد نمی توان به راحتی از فضای عمومی استفاده کرد، این افراد در حال لطمه زدن به فضای عمومی هستند.

حافظ کل قران کریم و مدرس خارج فقه و اصول ادامه داد: حق ما این است که در فضای عمومی زن برهنه نبینیم، این حق طبیعی و عمومی ماست. برخی از خانواده های مقامات کشورهای غربی، همسران و دختران خودشان را به خاطر برهنگی مردم، بیرون نمی آورد.

وی گفت: نباید با آزادی حجاب آزادی دیگران را سلب کرد، کسانی که قائل به آزادی حجاب هستند در خانه خودشان می توانند هر طوری که دلشان می خواهد لباس بپوشند، کسی حق اعتراض به آنها را ندارد. چون این افراد در فضای خصوصی خودشان قرار دارند.

قدمی خاطر نشان کرد: بد حجابی ها در فضای عمومی تجاوز به حریم دیگران است، آرایش کردن دختران خیابان و برهنگی آنان قصدشان غیر از اینکه در ذهن ما رسوخ نکنند و تشویش افکار عمومی شوند، آیا قصد دیگری دارند؟! وقتی خانمی در خیابان با وضع نامطلوبش در خیابان حاظر می شود فقط قصدش تجاوز به حقوق شهروندان است.

حافظ کل قران کریم و مدرس خارج فقه و اصول  در پایان تاکید کرد: بنا بر این حکومت نباید اجازه بدهد خانمی در فضای عمومی به حقوق دیگران تجاوز کند و مقابل خواسته هایشان ایستادگی کند.

لینک دانلود فیلم

ارسال نظر

آخرین اخبار