15 هکتار از جنگل های سوزنی برگ کلاله در آتش سوخت.

15 هکتار از جنگل های کلاله خاکستر شد

به گزارش گلستان24؛مدیرکل منابع طبیعی و آبخحیزداری گلستان گفت: ظهر دیروز، آتش زدن بقایای کشاورزی و ناتوانی در مهار آن، سرایت آتش به عرصه های جنگلی را سبب شد.

ابوطالب قزلسفلو افزود: با تلاش نیروهای منابع طبیعی، آتش نشانی و مردم، عصر دیروز آتش مهار شد.

تابستان به علت گرما و خشکی، بستر آتش سوزی در عرصه های جنگلی فراهم است و سهل انگاری عوامل انسانی، شعله ور شدن آن و خسارت به این منابع ارزشمند را موجب می شود.

در روزهای اخیر هم 2 آتش سوزی دیگر در جنگل های سوزنی برگ کلاله و نیز بخشی از اراضی مرتعی و جنگلی پارک ملی گلستان دچار آتش سوزی شد و صدها هکتار از اراضی جنگلی و مرتعی را از بین برد که عامل آن انسانی بود.