کارشناسان دادگستری گلستان طرح ابتکاری سامانه‌ شناسه‌ واریز دادگستری گلستان را با هدف تکریم ارباب رجوع، طراحی کردند و پس از اجرای موفق در استان، از امسال در حوزه‌های قضایی سراسر کشور راه اندازی می‌شود.


طرح ابتکاری سامانه‌ شناسه‌ واریز دادگستری گلستان، کشوری شد

به گزارش گلستان24؛حسن ثناگو معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری گلستان گفت: در قالب این سامانه، شعب دادگستری و شورای حل اختلاف برای مبلغ واریزی به حساب سپرده‌ دادگستری، "شناسه‌ واریز" صادر می‌کنند و به این ترتیب هرگونه واریز به حساب سپرده‌ دادگستری، منوط به ارائه‌ این شناسه است.

وی افزود: هر شناسه مربوط به یک پرونده است و فرد نمی‌تواند از یک فیش واریزی برای درج در چند پرونده، استفاده کند.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری گلستان ادامه داد: بدون شناسه‌ پرداخت، پس دادن تمام یا بخشی از سپرده، پس از صدور قرار‌ها و احکام صادر شده در محاکم، زمانبر بود و هم دادگستری و هم مردم را دچار مشکل می‌کرد.

معاون مالی پشتیبانی و عمرانی دادگستری گلستان افزود: بر اساس اعلام معاونت مالی قوه قضاییه این طرح از ابتدای امسال به تدریج در استان‌های سراسر کشور در حال راه اندازی ست.

به گفته وی، آسان شدن ردیابی وجوه واریزی، افزایش سرعت شناسایی مشخصات واریز کننده و طرفین پرونده و جلوگیری از تضییع حق مردم و بیت المال از مزیت‌های سامانه شناسه واریز است.

سپرده، وجوهی است که بر اساس قرار‌ها و یا احکام صادر شده در مراجع قضایی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم، از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت می‌شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار