مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرند گفت: مجتمع گلخانه ای علی آباد زرند الگوی بهره وری و استفاده بهینه از آب و افزایش راندمان است.

استفاده بهینه آب در گلخانه های زرند

به گزارش گلستان24؛علی زارعی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زرند گفت: مجتمع گلخانه ای علی آباد زرند با 90درصد راندمان ،الگوی بهره وری و استفاده بهینه از آب محسوب میشود.

وی افزود: در این مجتمع گلخانه گل رز و گلخانه صیفی و گلخانه سنتی هیدرو پونیک وجود دارد .

زارعی بیان داشت : پیشرفت و توسعه کیفی سیستم های گلخانه ای عامل اصلی و توسعه است و سالیانه محصولات تولیدی زیادی در این مجتمع تولید میشود.

زارعی بیان کرد: با توسعه هر چه بیشتر سیستم های گلخانه ای سبب بهره وری و استفاده بهینه از آب و راندمان آن به بیش از 90 درصد می رسد.

مجتمع گلخانه ای علی آباد زرندبا الگوی بهره وری و استفاده بهینه از آب و افزایش راندمان مدت ده سال است فعالیت دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار