برنامه قطع برق گلستان یکشنبه 31 تیر 97 منتشر شد.

اعلام قطعی برق استان گلستان 31 تیر 97

به گزارش گلستان 24؛ برای مشاهده برنامه قطع برق گلستان یکشنبه 31 تیر 97 روی لینک یا تصاویر زیر کلیک کنید.

دانلود برنامه قطع برق گلستان یکشنبه 31 تیر 97

 1532225516_31_page_01

1532225514_31_page_02

1532225534_31_page_09

1532225572_31_page_05

1532225540_31_page_06

1532225526_31_page_07

1532225587_31_page_08

1532225577_31_page_10

1532225560_31_page_12

1532225572_31_page_05

1532225554_31_page_03

1532225551_31_page_13

ارسال نظر

آخرین اخبار