مدیرعامل شرکت گاز گلستان گفت: شرکت گازاستان گلستان در مجموع افزون بر ۸۸۶۵ کیلومتر شبکه گاز را درسطح استان اجرا کرده است.

اجرای بیش از ۸۸۶۵ کیلومتر شبکه گاز در استان

به گزارش گلستان 24؛به نقل از روابط عمومی شرکت گاز گلستان، محمد رحیم رحیمی، مدیرعامل شرکت گاز گلستان افزود:ازاین میزان معادل 3335 کیلومتر شبکه در بخش شهری و 5530 کیلومتر نیز دربخش روستایی انجام شده است.

 

وی اظهار داشت: بر اساس برنامه مصوب سال 97 مقرر شد این شرکت به میزان 300 کیلومتر در سطح استان شبکه  اجرا نماید که در سه ماهه اول سال جاری  حدود  36 درصد برنامه محقق گردید و توانستیم  108 کیلومتر شبکه را اجرا نموده که  13  کیلومتر آن شهری و 95 کیلومتر نیز روستایی است.

 

رحیمی ادامه داد: عملیات گاز رسانی به 35 پروژه روستایی نیز دردست اجرا می باشد و تا پایان سال 98 تمامی روستاهایی که قابلیت گازرسانی دارند از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.

 

مدیرعامل شرکت گاز استان گلستان تصریح کرد: در حال حاضر دراستان گلستان تمامی 30 شهر و همچنین 840 روستا از نعمت گاز طبیعی برخوردار است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار