به گفته منابع موثق یکی از بزرگان استان وامی میلیاردی کلانی را بابت وارد کردن دستگاه از چین دریافت کرده است .

دریافت وامی میلیاردی توسط یکی از شخصیت های استان گلستان

به گزارش گلستان24؛طبق شنیده های موثق گفته می شود یکی از بزرگان استان وام های کلانی را دریافت کرده است .

مبلغ این وام تا بحال رقم  230 میلیارد تومان عنوان شده است .

گفته شده این مبلغ وام برای خریداری و وارد کردن دو دستگاه بزرگ از کشور چین برای تجهیز کارخانه های منتسب به این فرد در استان گلستان اخذ شده است .

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار