استفاده از الگوی صحیح مصرف آب ، آبیاری شبانه مزارع پنبه به ویژه در مناطق شور به دلیل شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش دما و مدیریت بقایای گیاهی پس از برداشت غلات از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای گرم مردادماه است.

توصیه‌های ۶ روزه هواشناسی کشاورزی برای کشاورزان گلستانی

به گزارش گلستان24؛توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا سه‌شنبه (۴ تا ۹ مردادماه) به شرح زیر است:

 • باغبانی:
 • انجام عملیات محلول‌پاشی و سم‌پاشی در ساعات خنک روز با توجه به افزایش ۳ تا ۵ درجه ای دما
 • تنظیم دمای گلخانه‌ها و کارگاه‌های پرورش قارچ  با توجه به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما
 • به علت تنش خشکی نسبت به آبیاری سبک هنگام صبح زود و عصرها علی الخصوص در باغات جدیدالاحداث صورت گیرد.
 • باغداران جهت حفظ و ذخیره رطوبت در خاک نسبت به ایجاد و ترمیم تشتک پای درختان، مالچ پاشی و همچنین آبیاری باغات خود اقدام کنند.
 • زراعت:
 • کشاورزان برنج کار جهت صرفه‌جویی و کاهش در مصرف آب از روش آبیاری غرقابی پرهیز و برنج را بصورت متناوب آبیاری کنند.
 • پیمانکاران بذری گندم و جو با توجه به گرمای هوا قرص گذاری در  انبار بذری  مسقف و محافظ شده را انجام دهند.
 • کشاورزان ذرت کار کشت به صورت  هیرم کاری  انجام دهند. در مزارع ذرت ۶ تا ۷ برگی نیز کود اوره سرک بصورت کود کاری پای بوته مصرف شود.
 • درمزارع شالی با توجه به آبشویی و تخلیه کود ازته کود مصرفی بصورت سرک و در چند مرحله مصرف شود .ترجیحا کود سولفات آمونیوم مصرف کنند.
 • کشاورزان خصوصاً اراضی شمالی نسبت به انجام عملیات شخم تابستانه با اجرای عملیات گیاه پزشکی اقدام کنند.
 • کشاورزان مناطقی که رطوبت خاک کافی است، جهت افزایش مواد آلی خاک اقدام به کشت ماش کنند.
 • با توجه به انقضای تاریخ مناسب کشت سویا ، کشاورزان از کشت دیرهنگام زراعت سویا خودداری کنند.
 • با توجه به گرمای هوا و جهت جلوگیری از پوکی دانه آفتابگردان و در صورت امکان نسبت به استقرار ۳ – ۲ کندو زنبورعسل قبل از گلدهی مزارع آفتابگردان اقدام کنند.
 • در صورت شوری آب آبیاری کاهش دور آبیاری ، خسارت ناشی از افزایش دما را کاهش می‌دهد.
 • در شرایط اقلیمی سال جاری و افزایش دما آبیاری شبانه به ویژه در مناطق شور استان برای مزارع پنبه مفیدتر است.
 • کشاورزان با توجه به گرم شدن هوا و پایداری نسبی هوا در روزهای آینده و احتمال افزایش جمعیت آفت سنک بذرخوار کلزا ، توصیه می‌شود با مشاهده این آفت در بقایای مزارع کلزای برداشت شده و در سایر مزارع (سویا ، پنبه ، شالی ، آفتابگردان و باغات ) نسبت به انجام مبارزه شیمیایی با سموم توصیه شده اقدام کنند.
 • با توجه به افزایش دما در روزهای آینده ، احتمال افزایش جمعیت آفات در مزارع پنبه و سویا نسبت به انجام مبارزه شیمیایی با سموم توصیه شده اقدام شود.
 • با توجه به شرایط مناسب محیطی برای بروز بیماری بلاست برنج در مزارع شالی کشت بهاره، در صورت مشاهده نشانه‌های بیماری ، نسبت به مبارزه شیمیایی با یک قارچ‌کش مناسب اقدام شود.
 • در مزارع شالی کشت بهاره که در مرحله خوشه هستند در صورت مشاهده آفت ساقه خوار برنج ، نسبت به مبارزه شیمیایی با یک حشره کش مناسب اقدام شود.
 • دامداری و طیور:
 • تنظیم دما و بهبود شرایط تهویه در مرغداری‌ها و گاوداری‌ها با توجه به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما
 • برنامه خاموشی را در مرغداری‌ها طوری تنظیم کنند که در ساعات گرم روز مرغ ها تحرک کمتری داشته باشند.
 • زنبورداری:
 • ایجاد سایه‌بان روی کندوها
 • در نظر گرفتن منابع آبی در نزدیکی زنبورستان با توجه به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما
 • رنگ زدن کندوها با رنگ پلاستیک سفید جهت جذب تابش کمتر نور
 • شیلات:
 • هوادهی استخرهای پرورش ماهی با توجه به افزایش ۳ تا ۴ درجه ای دما
 • خوراک دهی در استخرهای پرورش ماهی سردآبی در ساعات خنک روز

 

ارسال نظر

آخرین اخبار