شهردار مراوه تپه:

شهردار مراوه تپه گفت: با وجود تنگناهای موجود، حقوق کارکنان و کارگران شهرداری از منابع داخلی شهرداری مراوه تپه تامین و پرداخت شد.

پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شهرداری از منابع داخلی

به گزارش گلستان24؛به نقل از کلاله خبر، با توجه با حواشی ایجاد شده در شهرداری ها در خصوص نبود اعتبارات برای پرداخت حقوق کارکنان و کارگران شهرداری، در این راستا با شهردار مراوه تپه گفتگویی و پیگیر پرداخت یا عدم پرداخت حقوق کارکنان این شهرداری شدیم.

گلالک بیگی زاده در این گفتگو اظهار داشت: حذف ردیف اعتباری شهرداری ها از منابع نفتی باعث چالش در شهرداری ها شد.

وی افزود: با این وجود شهرداری مراوه تپه با تامین اعتبارات از منابع داخلی شهرداری، حقوق کارکنان و کارگران خود را پرداخت کرد.

شهردار مراوه تپه یادآور شد: این شهرداری دارای ۵۳ نیرو است که ۳۳ نفر آنها نیروهای خدماتی این شهرداری محسوب می شوند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار