معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان:

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان با بیان این مطلب که ۸۰۰ کیلوگرم تولید محصول با شخم تابستانه در گلستان افزایش یافته است گفت: شخم تابستانه علاوه برذخیره رطوبت خاک باعث تحریک علف های هرز شده و فعالیت میکروبی خاک را به متعادل رسانده در نتیجه پایداری خاک دانه ها را موجب می شود.

افزایش تولید محصول با شخم تابستانه در استان

به گزارش گلستان24؛"محمدرضا عباسی" معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گلستان به کشاورزان توصیه کرد بعد ازبرداشت غلات و‌کلزا مدیریت مزرعه را مورد لحاظ قرار دهند تا از مزایای شخم تابستانه و افزایش عملکرد ۸۰۰تا یک تنی محصول واستراحت به زمین بهره مند شوند.

وی ذخیره رطوبت و کاهش تبخیر سطح خاک و تحریک علف های هرز برای جوانه زدن و کاهش این علفها در زمان کشت را از مزایای شخم تابستانه بیان کرد و افزود: علاوه بر این ها شخم تابستانه فعالیت میکروبی خاک را به تعادل میرساند و با اکسیژن دهی به خاک تجزیه مواد آلی رابه آرامی انجام میدهد و در نتیجه پایداری خاک دانه ها صورت میپذیرد و درزمان کشت پاییز باکمترین عملیات خاک ورزی میتوان محصول راکشت کرد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی گلستان تاکید کرد: درشخم تابستانه کشاورزان از گاو آهن قلمی برای شخم مزارع استفاده نمایند.

/کاسب امین

ارسال نظر

آخرین اخبار