رییس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان گفت: مکاتبات بسیاری با اداره کل تامین اجتماعی و دستگاههای متولی در این خصوص انجام شده و سازمان حمل و نقل بصورت جدی پیگیر حل معضل بیمه رانندگان تاکسی بوده است و اخیرا از سوی تامین اجتماعی قول هایی داده شده است.

با ورود تامین اجتماعی، مشکل رانندگان تاکسی به زودی برطرف خواهد شد

به گزارش گلستان24؛"احمد سالاری" رییس سازمان حمل و نقل شهرداری گرگان گفت: مکاتبات بسیاری با اداره کل تامین اجتماعی و دستگاههای متولی در این خصوص انجام شده و سازمان حمل و نقل بصورت جدی پیگیر حل معضل بیمه رانندگان تاکسی بوده است و اخیرا از سوی تامین اجتماعی قول هایی داده شده است.

وی افزود: بیمه رانندگان حمل و نقل درون شهری از اواخر سال94 قطع گردیده و علت آن از سوی تامین اجتماعی پرداخت نشدن سهم بیمه از هدف مندی یارانه ها اعلام گردید.

"سالاری" تصریح کرد: امیدواریم به زودی مشکل این قشر زحمتکش جامعه برطرف شود چون اکثر راننداگن حمل و نقل درون شهری دارای مشکلات معیشتی و اقتصادی بوده و نداشتن بیمه نیز بر این مشکلات افزوده است.

شایان ذکر است با توجه به روز بودن اطلاعات رانندگان حمل و نقل گرگان در سامانه اتحادیه تاکسیرانی، در صورت برقرار شدن بیمه تامین اجتماعی، این سازمان نسبت به شهرهای دیگر در اولویت خواهد بود.

/کاسب امین

ارسال نظر

آخرین اخبار