رئیس دانشگاه منابع طبیعی گرگان:

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: تعامل دانشگاه و رسانه، توسعه استان را به دنبال خواهد داشت و این مهم فقط با اطلاع رسانی دقیق در این حوزه امکان پذیر است.

تعامل دانشگاه و رسانه، توسعه استان را به دنبال خواهد داشت

به گزارش گلستان24؛علی نجفی نژاد در بازدید از نمایشگاه مطبوعات استان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضور همزمان رسانه در کنار مدیران اجرائی استان و از جمله دانشگاه ها به عنوان پرورش دهنده نیروهای تخصصی در رشته های مختلف، نقش مهمی در توسعه استان از جمله اشتغال زایی داشته باشد.

وی افزود: امروز دانشگاه های استان از سیستم تدریس های سنتی به سمت تدریس های مدرن تر روی آورده اند و ایجاد رشته های جدید در کنار ایجاد دانشگاه های نسل سوم به عنوان دانشگاه های کارآفرین نشانگر ارتقاء سطح کیفی آموزش دانشگاهی در گلستان از جمله دانشگاه منابع طبیعی است.

نجفی نژاد گفت: امسال آمار ورودی های رشته دکترا در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به سال های گذشته کاهش یافته و دلیل این کاهش ارتقاء کیفیت رشته های دکترا و افزایش سطح علمی دانشجویان این رشته است.

به گفته رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، رسانه ها به عنوان پرورش دهنده افکار عمومی مسیر تربیت ورود داشنجویان خلاق تر را برای سال های آینده فراهم می کنند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار