مجری طرح دانه های روغنی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کل بهای کلزای خریداری شده از کشاورزان توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران پرداخت شده است.

خرید ۳۳۴ هزار تن کلزا از کشاورزان و پرداخت کامل بهای آن

به گزارش گلستان24؛علیرضا مهاجر چهارشنبه در بازدید از مزارع دانه روغنی سویا در استان گلستان با اعلام این مطلب، افزود:در سال زراعی جاری،۳۴۰ هزارتن دانه روغنی کلزا در کشور تولید شده است. مشاور وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که امسال ۳۳۴ هزار تن دانه روغنی کلزا از کشاورزان خریداری شده است،گفت: برای خرید کلزا، ۹۵۰ میلیارد تومان توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران به کلزاکاران پرداخت شده است. وی یادآور شد: برای تولید ۳۵۰ هزار تن کلزا در سال زراعی آتی تدارک شده است.

ارسال نظر

آخرین اخبار