ظهر دیروز برگزار شد؛

به مناسبت اربعین حسینی، مراسم بزرگ پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی همراه با آئین نمادین تعزیه کاروان اسرای کربلا در استان گلستان برگزار شد.

مراسم بزرگ پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی + عکس

به گزارش گلستان ۲۴؛ به مناسبت اربعین حسینی، مراسم پیاده‌روی بزرگ جاماندگان اربعین حسینی همراه با آئین نمادین تعزیه کاروان اسرای کربلا توسط گروه تعزیه‌خوانی اهل‌البیت(ع) روستای آلوکلاته از میدان شهرداری تا امامزاده عبدالله گرگان برگزار شد.

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

شبیه خوانی کاروان اسراء واقعه کربلا در آزادشهر

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

 

سوگواری اربعین حسینی در گالیکش برگزار شد

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

جاماندگان پیاده روی اربعین حسینی

انتهای پیام/ دانا

ارسال نظر

آخرین اخبار