گزارش تصویری/ کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول

به گزارش گلستان ۲۴؛ شب گذشته کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول با حضور قاری برتر و مؤذن حرم امام هشتم استاد مهدی تقی‌پور در مصلی نماز جمعه برگزار گردید.

 

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (1)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (2)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (3)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (4)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (5)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (6)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (7)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (8)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (9)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (10)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (11)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (12)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (13)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (14)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (15)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (16)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (17)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (18)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (19)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (20)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (21)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (22)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (23)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (24)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (25)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (26)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (27)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (28)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (29)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (30)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (31)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (32)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (33)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (34)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (35)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (36)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (37)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (38)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (39)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (40)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (41)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (43)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (44)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (45)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (46)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (47)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (48)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (49)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (50)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (51)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (52)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (53)

کرسی تلاوت رضوی در شهرستان علی آباد کتول (54)

 

انتهای پیام/ عکاس: محمد کوه‌کن

ارسال نظر

آخرین اخبار