شهردار بندرترکمن گفت: آب ماندگی بیش از ۱۱میلیارد تومان به زیرساخت‌های شهری بندرترکمن خسارت وارد کرد.

خسارت میلیاردی سیل به زیرساخت های شهری بندرترکمن

به گزارش گلستان۲۴؛ محمودکم شهردار بندرترکمن گفت: درجریان آب ماندگی بارش‌هایی که منجر به سیل گلستان شد خسارت ۱۱میلیارد و۵۰۰ میلیون تومانی به زیرساخت‌های شهری بندرترکمن وارد کرد.

وی گفت: قیررایگان فقط به شهر‌های با جمعیت کمتراز ۵۰هزار نفر تعلق می‌گیرد در حالی که جمعیت بندرترکمن ۵۳هزار نفر است و ما از سهمیه قیر رایگان محروم هستیم.

شهردار بندرترکمن بااشاره به ۱۱نقطه بافت فرسوده دربندرترکمن گفت:به این مناطق طی قرارداد با راه وشهرسازی قیر رایگان دریافت شده است، اما درصددهستیم بااستفاده ازمنابع داخلی شهرداری مناطقی را که دچارخرابی‌های گسترده هست بهسازی کنیم.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار