مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای گلستان گفت: از اول مهر 97 لغایت 31 اردیبهشت ماه سال 98، مقدار بارندگی تجمعی متوسط در استان 673 میلی متر است که نسبت به آمار بلندمدت که 393 میلی‌متر است، 71 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

افزایش 71 درصدی بارش‌های گلستان تا پایان اردیبهشت

به گزارش گلستان۲۴؛ به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)، حسن فرازجو اظهار کرد: مقدار بارش در حوضه گرگانرود 73 درصد، اترک در استان گلستان 72 درصد، قره‌سو 56 درصد، نکارود 33درصد و خلیج گرگان 71 درصد نسبت به بلندمدت افزایش نشان می دهد.
وی افزود: میزان تبخیر تجمعی از مهر 97 لغایت اردیبهشت 98 در ایستگاه معرف دشت حوضه آبریز قره سو- گرگانرود 526  میلی متر است که نسبت به آمار بلندمدت که 574 میلی متر است، کاهش 8 درصدی را نشان می دهد. در ایستگاه معرف ارتفاعات منطقه، میزان تبخیردر دوره مذکور، 197 میلی متر اندازه‌گیری شده که نسبت به آمار بلند مدت که 333 میلی‌متر است، کاهش 41 درصدی را نشان می دهد.
مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای گلستان بیان کرد: روان‌آب اندازه‌گیری شده در ایستگاه‌های شاخص رودخانه‌های اصلی استان، بین 48 تا 270 درصد نسبت به آمار دوره بلندمدت افزایش نشان می دهد.
همچنین ذخیره آبخوان کم‌عمق استان در مقایسه با دوره آماری بلندمدت، روند افزایش داشته است. اما ذخیره آبخوان عمیق استان همچنان نسبت به متوسط دوره آماری، حدود 7 میلیون مترمکعب کاهش نشان می دهد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار