گوهری راد:

گوهری راد گفت: ایران به هیچ وجه از سند ۲۰۳۰ تبعیت و آن را اجرا نمی کند و پرداختن به مسائل شرعی و دینی از اولویت های جمهوری اسلامی ایران است.

ارتباطی با سند ۲۰۳۰ نداریم

به گزارش گلستان۲۴؛ «احسان گوهری راد» به خبرنگار خبرگزاری شبستان در گرگان گفت: هیچ ارتباطی با سند 2030 نداریم و هیچ مدارسی در استان در این زمینه وارد نمی شوند.

 

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان افزود: با توجه به وجود سند تحول بنیادین در بخش های تربیتی، علمی، فرهنگی و ... تمام تمرکز ما بر اجرای این سند در ساعت های مختلف است تا در مدارس استان به خوبی اجرا شود و نیازی به سایر اسناد بالا دستی نداریم.

 

وی تصریح کرد: در سند 2030 نوجوانان و جوانان را به عنوان سرباز برای کشورهای استکباری آموزش می دهد.

 

گوهری راد ادامه داد: ایران به هیچ وجه از این سند تبعیت و آن را اجرا نمی کند و پرداختن به مسائل شرعی و دینی از اولویت های جمهوری اسلامی ایران است.

 

وی خاطرنشان کرد: با ارزیابی های صورت گرفته و نظارت ها اجازه نخواهیم داد این سند در مدارس غیردولتی و دولتی اجرا شود.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار