رئیس حوزه قضایی نوکنده استان گلستان گفت : اولیای دم در نوکنده بزرگوارانه با گذشت از حق شرعی و قانونی خود، زندگی دوباره به یک محکوم به قصاص بخشیدند.

اولیای دم قاتل محکوم به قصاص را در نوکنده بخشیدند
به گزارش گلستان۲۴؛ کاظم طالبی جوجاده رئیس حوزه قضایی نوکنده گفت: محکوم به قصاص، ۱۴ سال پیش زمانی که ۲۴ ساله بود در پی دعوا بر سر یک مسئله کوچک، سبب مرگ دوستش شد.

وی افزود: با درخواست خانوده مقتول، قاضی برای این جوان حکم قصاص صادر کرد.

طالبی جوجاده گفت: پس از طی تشریفات قانونی، حکم در مرحله اجرا بود که با پادرمیانی اعضای شعبه دوم شورای حل اختلاف نوکنده، اولیای دم از قصاص منصرف شدند و قاتل را بخشیدند.

باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار