معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی گلستان گفت: تخصیص اعتبار و عدم تامین قیر حواله شده سبب بلاتکلیفی مسیر اولنگ رامیان به شاهرود است.

بلاتکلیفی بهسازی طرح ملی در گلستان

به گزارش گلستان۲۴؛شاهینی معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:تا کنون دیوارسازی، ابنیه فنی و بهسازی چند کیلومتر اولیه انجام شده است و تنش‌های پرخطررا برداشته ایم.

شاهینی افزود: منابع مالی این طرح از اعتبارات سیل محقق نشد و طرح به سمت بهسازی و مرمت پیش رفت و تا کنون در ۷کیلومتر اول آن و پیچ‌های تند و کوهستانی و فرعی این طرح انجام شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات این طرح ملی تامین نشدن قیر که از سوی وزراتخانه به پالایشگاه حواله صادر شده است، اما تا کنون به دست ما نرسیده است.

شاهینی گفت: همچنین تخصیص اعتبار به صورت قطره چکانی است و طبق برنامه ۵ قرار بود ۵۰ میلیارد تومان باشد که تا پایان این طرح ۲میلیارد تومان بوده است. 

مسیراولنگ شهرستان رامیان به شاهرود ۴۷ کیلومتر است که ۴۲ کیلومتر آن در استان گلستان و مابقی در استان سمنان است.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار