رسولی گفت: ۷۳ درصد از ظرفیت سدهای این استان معادل ۱۹۶ میلیون متر مکعب آبگیری شده است.

۷۳ درصد حجم مخازن سدهای گلستان پر آب است

به گزارش گلستان۲۴؛ به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، «شعبان رسولی» گفت: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون (25 خرداد) حجم آب در مخازن سدهای استان معادل 196 میلیون متر مکعب است که 73 درصد حجم سدهای استان را شامل می شود.

 

مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان افزود: سال قبل در 25 خرداد سال گذشته، 24 درصد از ظرفیت مخازن سدهای گلستان معادل 66 میلیون متر مکعب آب داشته است.

 

گفتنی است، در استان گلستان 14 سد مخزنی بزرگ با ظرفیت دخیره سازی 268میلیون مترمکعب ظرفیت آب  قابل ذخیره وجود دارد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار