رئیس کل دادگستری گلستان گفت: تشکل های زیست محیطی برای پیشگیری از تخریب مراتع ، وارد میدان شوند .

 تخریب مراتع، به خطر ریزگرد‌ها در استان دامن می‌زند
به گزارش گلستان۲۴؛  هادی هاشمیان رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که تشکل‌های زیست محیطی آنچنان که باید نسبت به تعرض به مراتع حساس نیستند گفت: در سال‌های اخیر با اقدامات انجام شده تشکل‌های زیست محیطی و مردم نسبت به قطع درختان جنگلی حساس شده اند و در پی کوچکترین تعرض به جنگل‌ها واکنش نشان می‌دهند، اما در این بین، مراتع مهجور مانده اند.

وی ادامه داد: در برخی مناطق استان، افراد شبانه اقدام به شخم مراتع و کشت و کار می‌کنند، اما از تشکل‌های زیست محیطی، صدایی بلند نمی‌شود و افکار عمومی هم آنچنان که باید نسبت به این موضوع حساس نیست.

هاشمیان گفت: سال گذشته با ورود ویژه دادگستری به این موضوع، ۵۵۷ هکتار از عرصه‌های مرتعی استان از دست متخلفان خارج و دوباره به منابع طبیعی بازگردانده شد.

وی گفت: به بسیج عمومی برای حفظ مراتع نیازمندیدم و رسانه‌ها و تشکل‌های زیست محیطی باید افکار عمومی را نسبت به تعرض به مراتع حساس کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: بر اساس گفته کارشناسان تخریب مراتع، به خطر ریزگرد‌ها در استان دامن می‌زند.

/باشگاه خبرنگاران

ارسال نظر

آخرین اخبار