برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان اعلام شد.

برنامه پرواز فرودگاه بین المللی مرکز گلستان

به گزارش گلستان ۲۴؛ برنامه امروز پروازهای فرودگاه بین المللی گرگان بدین شرح است.

 

 ایرلاین شماره پرواز مبدا مقصد وضعیت ساعت
آسمان IRC631 گرگان تهران طبق برنامه 11:00
ایران ایر IRA3359 گرگان تهران طبق برنامه 13:20
آسمان IRC638 گرگان زاهدان طبق برنامه 19:40
پویا PYA2311 گرگان تهران طبق برنامه 21:45
آسمان IRC635 گرگان تهران طبق برنامه 22:15
ایران ایر IRA3358 تهران گرگان طبق برنامه 08:30
آسمان IRC630 تهران گرگان طبق برنامه 10:30
ایران ایر IRA3339 مشهد گرگان طبق برنامه 12:45
آسمان IRC639 زاهدان گرگان طبق برنامه 19:10
پویا PYA2310 تهران گرگان طبق برنامه 20:45

 

 

ارسال نظر

آخرین اخبار