فرماندار شهرستان گرگان با اشاره به ضرورت اجرای طرح تفکیک زباله، گفت: شهرداران نسبت به مدیریت پسماند در شهرستان توجه ویژه داشته باشند.

شهرداران نسبت به مدیریت پسماند در شهرستان توجه ویژه داشته باشند

به گزارش گلستان ۲۴؛ محمد حمیدی در جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان گرگان اظهار کرد: تخلیه نخاله های ساختمانی باید با مدیریت و نظارت شهرداری ها صورت گیرد و به منظور رفع این ناهنجاری، دستگاه های مربوط بویژه راه و شهرسازی، محیط زیست و منابع طبیعی با همکاری دستگاه قضایی با متخلفان برخورد قاطع قانونی داشته باشند.

وی به موضوع جمع آوری پسماندهای روستایی اشاره کرد و گفت: کمیته پسماند در بخش ها باید کمیته ای پایدار بوده و بر جمع آوری به موقع زباله های روستایی نظارت کامل داشته باشند و در این راستا اداره محیط زیست نیز براساس یک برنامه مدون بازدیدهای لازم را انجام دهد. 

حمیدی در ادامه در خصوص بی خطر سازی زباله های بیمارستانی به عنوان یکی از دغدغه های عمومی، گفت: جمع آوری پسماندهای ویژه با همکاری و تعامل شهرداری، محیط زیست و شبکه بهداشت به منظور بی خطرسازی آنها و جلوگیری از آسیب به محیط زیست ضروری است.

فرماندار گرگان، اداره محیط زیست را به عنوان دبیر کارگروه پسماند شهرستانی مکلف کرد با همکاری شبکه بهداشت و شهرداری، با پایش مراکز پزشکی و شناسایی آنها نسبت به کنترل پسماندهای پزشکی و  بی خطرسازی آن اقدام کنند.

/ایسنا

ارسال نظر

آخرین اخبار