در آستانه انتخابات یازدهم مجلس اصلاح طلبان گلستانی دریافتند که با کمترین اقبال عمومی مواجه اند لذا خودشان دست بکار شدند تا مهره های ناکارآمد را حذف کنند .

دوئل پروفسور با اصلاح طلبان گلستانی

گزارش گلستان ۲۴؛ تعدادی از اصلاح طلبان گلستانی مامور شدند تا با تربتی نژاد جهت عدم ورود به انتخابات آتی مجلس از حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا صحبت کنند .

دکتر نورمحمد تربتی نژاد عضو هیئت علمی و رئیس اسبق دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بود که با لقب پروفسور در سال 94 توانست از حوزه انتخابیه گرگان و آق قلا وارد مجلس شود .

اصلاح طلبان معتقدند تربتی نژاد کسی نبود و آنها بودند که باعث شدند تا او نماینده شود اما اطرافیان تربتی نژاد معتقدند خصوصیات رفتاری و اخلاقی، دانش و پرستیژ دکتر در کنار حمایت احزاب اصلاح طلب منجر به اخذ آرای مردم در سال 94 شده است .

حال در آستانه انتخابات یازدهم مجلس اصلاح طلبان دریافتند که با کمترین اقبال عمومی مواجه اند لذا خودشان دست بکار شدند تا مهره های ناکارآمد را حذف کنند .

این کار هم برای تربتی نژاد یک #خودکشی سیاسی و مهر تایید ناکارآمدی است و هم برای جریان اصلاح طلب گرگان یک کارنامه بد که چرا چهار سال سرنوشت مردم را به چنین مهره ناکارآمدی سپردند و اینکه آیا می توان به چنین جریانی دوباره اعتماد کرد؟

/گلستان ما

ارسال نظر

آخرین اخبار