رئیس پلیس آگاهی گلستان:

رئیس پلیس آگاهی گلستان گفت: ۷۰ درصد جرائم گلستان توسط مجرمان سابقه دار و حرفه ای اتفاق می افتد.

۷۰ درصد جرائم گلستان توسط مجرمان سابقه دار اتفاق می افتد

به گزارش گلستان ۲۴؛ جتبی مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: برنامه هایی خاصی را در راستای کاهش جرم برای نقاط حاشیه ای شهرها که دچار آسیب های اجتماعی هستند، با همکاری سایر دستگاه ها اجرا می کنیم.

وی با بیان این که گشت های ما در همه نقاط و مخصوصاً نقاط جرم خیز فعال هستند، افزود: براساس سیستم جغرافیایی جرم نقطه وقوعات را رصد کرده و کار پیشگیری را انجام می دهیم.

مروتی با تأکید بر این که ۷۰ درصد جرائم استان توسط مجرمان حرفه ای و سابقه دار اتفاق می افتد، گفت: براساس جغرافیای جرائم استان، جرائم منزل در بالا شهر و جرائم خرد در پایین شهر بیشتر است.

رئیس پلیس آگاهی گلستان با بیان این که آمار جرائم کشور در مقایسه با دیگر کشورها پایین است، ادامه داد: بسیاری از اتفاقات ظاهر مجرمانه داشته اما حادثه هستند و برخی از کانال های فضای مجازی بر جرم بودن آن دامن می زنند بنابراین مردم حوادث را از سایت های معتبر دنبال کنند.

مروتی گفت: نقش بزه دید در ۹۰ درصد جرائم محرز شده و تا زمانی که فرد مراقب باشد مشکلی برای وی اتفاق نمی افتد.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار