مدیر امور منابع آب شهرستان گرگان و آق قلا از تخریب تاسیسات و سازه غیر مجاز مجموعه پذیرایی در حریم وبستر رودخانه زیارت گرگان با مساحت حدود یک هزار و 200 متر خبرداد..

آزادسازی حریم و بستر رودخانه زیارت گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ امین عموزاد با اعلام این مطلب گفت: مطابق تبصره 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب احداث هر گونه اعیانی در حریم و بستر رودخانه ممنوع بوده وبا اجازه ونظارت دادستان یا نماینده قانونی نسبت به تخریب وقلع و قمع اعیانی اقدام خواهد شد.

وی افزود: در سال 98 تاکنون 66 مورد آزادسازی بستر و حریم رودخانه زیارت گرگان  از سازه ها و تاسیسات غیر مجاز انجام گردید، وی به مالکان اراضی مجاور رودخانه توصیه نمودند که قبل از هر گونه ساخت و ساز نسبت به اخذ استعلام حریم کیفی وکمی رودخانه ها اقدام نمایند.

برنا

ارسال نظر

آخرین اخبار