مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان گفت که تعدادی از اعضای شورای شهر مناطق مختلف استان در امور شهرداری ها دخالت می کنند که تمام گزارشات این حوزه رصد و پیگیری می شود.

دخالت برخی اعضای شورا در شهرداری‌های گلستان پیگیری می‌شود

به گزارش گلستان ۲۴؛ طیبه خلیلی اظهار داشت : بیشترین مداخله های مطروحه به استخدام اقوام تعدادی از اعضای شورا  شهر در شهرداری ها است که با گزارشات مردمی و رسانه ها تعدادی از این موارد رصد و جلوی سو استفاده گرفته شد.

وی بکارگیری تعدادی از خویشاوندان اعضای شورای شهر گرگان در شهرداری این شهر را تایید کرد و گفت : این موارد مربوط به سالیان گذشته است.

خلیلی اظهار داشت ۳۸۸۵ نفر در شکل رسمی پیمانی قرار دادی و شرکتی در۳۳شهرداری  استان شاغل هستند  که بخش اعظمی از  اعتبارات مدیریت شهری صرف حقوق و مزایای آنان می شود.

به گفته وی برای نظارت بیشتر بر عملکرد شوراها، رسانه ها و مردم باید  مطالبه‌گر باشند و در راستای احقاق حقوق مردم تلاش کنند.

وی به بودجه سال گذشته ۳۳ شهرداری استان اشاره کرد و گفت : این رقم در سال گذشته ۴۷۰ میلیارد تومان بود که با افزایش ۲۲ درصدی به ۵۸۰ میلیارد تومان افزایش یافت 

خلیلی گفت که از ابتدای امسال تاکنون ۴۱۰ میلیارد ریال به شهرداری‌های استان کمک شده است.

مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری گلستان تعداد زنان عضو شورای استان را اندک توصیف کرد و گفت: از ۱۷۵ عضو شوراهای اسلامی شهرها ۱۰ نفر خانم هستند که باید بانوان حضور بیشتری در این عرصه داشته باشند.

 

ارسال نظر

آخرین اخبار