رئیس کل دادگستری گلستان گفت: 4 بنای غیرمجاز که رای آن در دادگاه قطعی شده بود، امروز تخریب شد.

تخریب 4 بنای غیرمجاز در گرگان

به گزارش گلستان ۲۴؛ هادی هاشمیان افزود: این 4 بنا در روستای توشن و رنگو گرگان بود که پس از قطعی شدن رای آن ها در دادگاه در نوبت اجرای حکم بود که امروز اجرا شد.

وی بیان کرد: امروز همچنین فنس کشی و دیوارکشی ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی این منطقه نیز بر اساس تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری زمین های کشاورزی و باغی در منطقه توشن، رنگو و فخرآباد گرگان تخریب شد.

هاشمیان خاطرنشان کرد: دیگر آرای صادر شده قلع و قمع به ویژه در منطقه زیارت گرگان نیز در نوبت اجراست و به زودی اجرا می شود.

/ایسنا

ارسال نظر

آخرین اخبار